Klik hier om u aan te melden bij uw Barn Owl Wireless webpagina
Fabrikanten en distributeurs van specialistische apparatuur voor de landbouw-, milieu- en bouwindustrie.

Algemene voorwaarden.

Retourbeleid

Om aanspraak te maken op garantie, dient de volledige eenheid of onderdeel op kosten van de eiser te worden geretourneerd aan Martin Lishman Ltd met een schriftelijke uitleg van het probleem. Als er een defect of storing door defecte onderdelen of vakmanschap wordt vastgesteld, wordt deze gerepareerd of vervangen en kosteloos geretourneerd aan de eiser. Als een garantieclaim wordt afgewezen, worden de kosten van vervanging of reparatie aan de eiser bekendgemaakt voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.

Elke garantieclaim wordt automatisch ongeldig als het apparaat op enigerlei wijze is gewijzigd of intern is geknoeid. De fabrikanten zullen geen garantie bieden voor schade aan de garantie of fouten die zich voordoen aan het apparaat die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik of door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bedieningsinstructies voor het apparaat.

Martin Lishman Ltd zal in geen geval kosten die verband houden met een garantieclaim vergoeden als deze kosten zonder voorafgaand akkoord zijn gemaakt.

Onder de garantievoorwaarden voor de eenheid zal de aansprakelijkheid in geen geval de kosten van vervanging of reparatie overschrijden. De fabrikanten en Martin Lishman Ltd zijn niet aansprakelijk voor enige gevolg- of indirecte schade geleden door kopers of gebruikers van de eenheid, ongeacht of dit verlies voortvloeit uit correct of onjuist gebruik, defect of storing veroorzaakt door defecte onderdelen of vakmanschap of op enige andere manier. Niet-exhaustieve illustraties van gevolg- of indirect verlies zijn winstderving, verlies van contracten en schade aan eigendommen.

Martin Lishman Service en reparatieprocedure

Als u een product aan ons moet retourneren, downloadt u en vult u het onderstaande formulier in en stuurt u het terug naar ons. Vul alle velden naar beste weten in. Onze serviceafdeling neemt vervolgens contact met u op om u op de hoogte te stellen van onze bevindingen.

Laatste tweet

  • Tweets laden ...

Vind ons leuk op Facebook

Facebook Pagelike Widget

gerelateerde inhoud

Producten